Поверителност

Чрез използването на сайта Вие се съгласявате със събирането, използването и разкриването на информация в съответствие с тази политика.

WildLifeVideos.eu се задължава да пази Вашата лична информация. Тези правила за поверителност се отнасят за ползването и разкриването на всякакъв вид събирана от WildLifeVideos.eu

Съгласие за събиране на лична информация.

Когато посещавате този сайт, някои видове информация не са лични данни, като например уеб сайтът, който Ви е насочил към нас, типа на браузъра и езика, който ползвате, времето на пребиваване в сайта. Тази инфромация се събира автоматично като част от работата на сайта. Ние също така може да събираме навигационна информация, включително информация за страниците, които разглеждате, използваните връзки, както и други действия, предприети във връзка със сайта.

Защита на личната Ви информация.

Сигурността на Вашата лична информация е важна за нас. Ние следваме общоприетите индустриални стандарти за защита на вашата лична информация.

Плащаниетя към този сайт се осъществяват само чрез PayPal и вашия профил там. PayPal е най-широко използваната и най-надеждна он-лайн система за плащания. WildLifeVideos.eu няма достъп до Вашия профил в PayPal.